Type Vijf

Home / Enneagram / 9 types / Type Vijf

De Onderzoekende Denker

Welk talent hebben we allemaal te integreren van de 5 als ontwikkelingspad?

Vijven munten uit in een onpartijdige analyse van een complexe zaak doordat zij afstand kunnen nemen van hun emotie en zich tegelijk bescheiden opstellen. Ze hebben een aangeboren talent om informatie te verzamelen en systemen op poten te zetten om data te beoordelen en te categoriseren op een zeer precieze manier. Mentaal staan ze op scherp waardoor ze alles opmerken. Achter hun verlegen en gereserveerde eerste indruk schuilt een goedaardige, zorgende persoon. Ze zijn heel loyaal en ondersteunend ten opzichte van de mensen die ze vertrouwen.

Innerlijke strijd als 5 je basistype is: binnenwereld versus buitenwereld

Het leven is een hachelijke zaak. Ik heb besloten er de rest van mijn leven over na te denken. Arthur Shopenhauer

De eerste reflex van Type 5 is op zoek gaan naar het verzekeren van zijn onafhankelijkheid. Alleen zijn en introversie vallen hem niet zwaar. Hij heeft nood aan “herbronning”, een plaats voor zichzelf waar hij zijn batterijen kan opladen en in alle rust kan nadenken. In zijn geheime plaats kan hij zijn innerlijke wereld cultiveren. En er zijn zoveel dingen die de moeite waard zijn om over na te denken.

Ik ben een vrij afstandelijke moeder. Ik heb veel problemen gehad met mijn kinderen toen ze klein waren omdat ze veel lichamelijk contact en veel aanwezigheid van me vroegen. Ik daarentegen had nood aan ruimte, een ruimte waar ik onafhankelijk kon “ademen”.

Mijn droomvakantie zou een vakantie zijn in de bergen in een eenvoudige herberg. De tijd zou voorbij gaan met wandelen in de bergen en met in alle rust tijd door te brengen in de chalet.

In zijn relaties evenals in het leven, haat een Type 5 inmenging van anderen en mensen die hem te dicht op het vel zitten. Hij wil zijn onafhankelijkheid verzekeren en zijn energie niet verspillen aan zaken die hij als futiel beschouwt: oppervlakkige discussies, onnodige behoeften, … .

Het mooiste van kennis is dat niemand je het kan afpakken. BB King

Ik begrijp niet dat mensen naar soaps kijken of roddelbladen lezen. Wat brengt dit bij? Ik kijk alleen naar televisie als het programma een toegevoegde waarde heeft en me iets bijleert. Hetzelfde geldt voor lectuur.

Een Type 5 kan spanning ervaren tussen zijn steentje bijdragen aan de buitenwereld en de behoefte om zich veilig terug te trekken in zijn denkwereld. Met andere woorden tussen « op de achtergrond blijven » enerzijds en « op het voorplan treden » anderzijds.

Wanneer ik een kamer binnenkom, is het eerste wat ik doe door de kamer wandelen om te zien of er iemand is die ik ken en met wie ik vrij makkelijk een gesprek kan aanknopen. Als ik zie dat deze persoon al in gesprek is, zal ik het een beetje moeilijk hebben. Zoniet, blijf ik op de achtergrond en observeer de mensen die de kamer binnenkomen, de kamer verlaten, wat er gebeurt en wacht af of er iemand naar me toe komt.

Voor de Onderzoeker is het belangrijk te beseffen dat hij in contact kan treden met de buitenwereld zonder daarom zijn onafhankelijkheid te moeten opgeven. Het is niet ‘of-of’ maar ‘en’. De balans hiertussen maakt dat de Denker niet enkel fantastische zaken bedenkt en ontwikkelt, maar die ook deelt met de buitenwereld.

Ik heb geleerd om meer in het heden te zijn met de anderen, mijn plaats in te nemen, om meer tegenwoordig te zijn op een bevestigende manier. Het heeft me jaren gekost om tot dat punt te komen. Ik participeer in het voordeel van de groep en beleef er zelf plezier aan.