Type Vier

Home / Enneagram / 9 types / Type Vier

De Romantische Individualist

Welk talent hebben we allemaal te integreren van de 4 als ontwikkelingspad?

De belangrijkste talenten van Vieren zijn intuïtie, creativiteit en de kracht om moeilijke levenservaringen om te buigen naar opportuniteiten voor persoonlijke groei. Ze zien wat er ontbreekt en gaan op zoek of scheppen zelf wat er ontbreekt. Emotioneel intelligent als ze zijn, geloven ze dat elke emotie waardevol is en elke persoon uniek. Ze zijn wijs en diepzinnig waardoor ze een uitzonderlijk vermogen hebben om het saaie, ordinaire om te buigen naar iets opwindend en buitengewoon. Ze zien wat en waarderen wat echt uniek, speciaal en uitzonderlijk is.

Innerlijke strijd als 4 je basistype is: gemis versus volkomenheid

Wat een heerlijk leven heb ik gehad! Had ik het me alleen maar eerder gerealiseerd. Colette.

Een Type 4 persoon kan worden gezien als passioneel, sensitief en emotioneel intelligent. Hij heeft de neiging te smachten naar het onbereikbare. Want wat te gemakkelijk bereikbaar is interesseert hem niet of ontgoochelt hem te snel.

Ik hou van pit en intensiteit in mijn leven. Ik haat middelmatigheid, het volgen of de routine. Ik verzin films voor mezelf die de toestand van mijn ziel voeden. De wereld zoals ik die zie, vermengt zich dan met de wereld zoals die is.

Het is zeer vermakelijk hoeveel verschillende gevoelsstemmingen men op één dag kan doormaken. Anne Morrow.

Ik had teveel dromen – ik praat niet over mijn loopbaan als zanger. Ik heb veel dromen. Ik had graag Christopher Columbus geweest. Ik had graag kunnen schrijven als Mauriac, over zoveel dingen. Wat telt is zijn dromen na te jagen tot het einde. In die richting gaan is het enige belangrijke in het leven. Jacques Brel

De Individualist heeft het gevoel iets te missen. Het is alsof iedereen een handleiding gekregen heeft voor het leven bij de geboorte, behalve hij. Dit kan gevoelens van afgunst opwekken naar anderen toe.

Ik zie eerder het gemis. Het is een gevoel dat iets niet goed gaat, dat het niet gaat zoals ik het gedroomd had. Ik heb de indruk dat het altijd mooier, esthetischer is bij de anderen, ik ben nooit tevreden over wat ik doe en wat ik heb.

Een Individualist kan intens verscheurd leven tussen droom en realiteit, tussen rede en passie, tussen zoeken naar het absolute en aanvaarding van het gemis, tussen aanwezigheid en afwezigheid,…

Een afwezigheid is sowieso iets sterker dan een constante aanwezigheid. Er zijn mensen die ik bewonder maar voortdurend zie, zodat ik hen niet meer wil zien. Barbara

De denkfout die de Individualist maakt is dat negatieve emoties echter aanvoelen dan positieve. De positieve lijken voor een Type 4 op gemiddeld ontwikkelingsniveau te oppervlakkig. Daardoor identificeren ze zich meer en meer met de negatieve emoties en focussen ze zich ook meer op wat ontbreekt in hun leven. Het is pas door te zien wat ze wel hebben, door meer in het ‘hier en nu’ te leven, door onderscheid te maken tussen hun ervaringen en hun emoties naar aanleiding van deze ervaringen, dat de Individualist zijn authenticiteit en unieke karakter ontdekt.

Ik heb vooral op het gemis gewerkt, om niet meer te zien wat ik niet heb, maar ook om me te herenigen met wat ik heb op alle niveaus.

Veel mensen leven te zeer in het verleden. Het verleden moet een springplank zijn, geen sofa. Harold MacMillan.