Type Negen

Home / Enneagram / 9 types / Type Negen

De Vreedzame Bemiddelaar

Welk talent hebben we allemaal te integreren van de 9 als ontwikkelingspad?

Negens op hun best verbinden zich op een persoonlijk en universeel niveau. Open en receptief als ze zijn, leggen ze heel makkelijk contact. Ze tonen hun liefde vaak door hard te werken. Nuchter, geduldig en stabiel als ze zijn, brengen ze rust en kalmte in elke mogelijke situatie. Ze zijn in staat om te volharden en vol te houden in zeer moeilijke situaties.

Centrale spanningsveld: zichzelf verdoven versus zichzelf manifesteren

Neen zeggen is moeilijk voor mij. Ik zou meer voor mijn mening moeten uitkomen en deze verdedigen.

Type 9 wordt vaak gezien als meegaand, ontvankelijk, bemiddelend en makkelijk in de omgang. Hij heeft de neiging zich op een bescheiden manier weg te cijferen en de andere of de groep naar voor te schuiven. Hij wil vooral niet degene zijn die de eenheid en verbondenheid verstoort in zijn omgeving. Daarom verdooft hij zijn eigen voorkeuren en weet hij na een tijd zelfs niet meer wat hem echt passioneert.

Ik heb het geluk gehad belangrijke films te maken met grote regisseurs. Ik ben me er heel erg van bewust en er heel erg trots op, wetende dat mijn trots niet verder gaat dan dat. Het zijn vooral de films van de filmschrijvers die mensen zich herinneren wanneer ze aan mij denken. Catherine Deneuve

Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik niet belangrijk was. Altijd heb ik verondersteld dat andere mensen meer tellen dan ik, dat ze vóór dienen te gaan, dat hun behoeften belangrijk zijn dan de mijne.

Voor de Bemiddelaar is harmonie dermate belangrijk dat het moeilijk wordt voor hem om zich duidelijk te positioneren. Hij wil de eenheid niet verstoren door een andere positie in te nemen. Conflicten gaat hij uit de weg door zich te focussen op de innerlijke rust die belangrijker is dan het onderwerp waarover ruzie gemaakt wordt. Doordat hij van nature de gemeenschappelijke punten ziet tussen mensen, neemt hij spontaan de rol van moderator op om tot een compromis te komen dat voor alle partijen aanvaardbaar is.

Het is heel moeilijk om nee te zeggen. Als ik me in staat voel om iets te doen of als ik weet dat anderen er minder tijd voor hebben of er moeilijkheden mee hebben, zal ik het moeilijk hebben om nee te zeggen.

Onlangs vroeg iemand aan mij wanneer ik voor het laatst kwaad was geweest. Dat was al anderhalf jaar geleden. Ik maak me dus bijna nooit kwaad op iemand. Ik kan hem zeggen dat ik met iets niet akkoord was maar dat is altijd wanneer alles al voorbij is.

Op mijn vijfenveertigste ben ik me ervan bewust dat ik een goed deel van mijn leven bezig geweest ben met het vermijden van conflicten en met het niet innemen van een stelling. Meer en meer wil ik sneller zeggen wat ik denk en niet enkel meer de positie innemen van « de brave ».

Belangrijk inzicht voor de Bemiddelaar is dat hij ook meetelt, dat hij evenveel recht heeft om een positie in te nemen in een groep. Hij houdt op met zich te verstoppen in zijn ‘ideale innerlijke droomwereld’, vergeet zichzelf niet langer en komt op voor zijn eigen rechten. Hij heeft dan ook zijn woede leren kennen, wat hem helpt om ‘nee’ te zeggen en zijn grenzen te stellen. Doordat hij zichzelf toont zoals hij werkelijk is, creëert hij wat hij al altijd wou: diepgaande contacten met anderen. De Bemiddelaar ziet in dat paradoxaal genoeg conflict ook groei kan betekenen in een relatie en het vermijden van conflict het einde van relaties met zich mee kan brengen.

Er is één prijs die te hoog is om te betalen voor vrede, en die prijs kan in één woord worden samengevat. Men kan en mag niet de prijs van zijn zelfrespect betalen. Woodrow Wilson.