Type Drie

Home / Enneagram / 9 types / Type Drie

De Succesvolle Presteerder

Welk talent hebben we allemaal te integreren van de 3 als ontwikkelingspad?

Drieën zijn zelfzeker, positief ingesteld, enthousiast en gedreven waardoor ze meestal hun gestelde doelen bereiken op een fantastische manier. Ze zijn efficiënt in hun aanpak en flexibel in de weg naar het doel. Ze laten zich niet te veel afleiden door details. Zolang de verwachtingen de nodige bewondering en erkenning opleveren, is het voldoende voor hen. Ze zijn een voorbeeld van succes en weten hoe anderen te motiveren, charmeren en te inspireren. Ze houden van de piekervaringen dat succes hen oplevert en leren anderen hoe ze hun dromen kunnen najagen en hun doelen kunnen bereiken.  Ze kunnen anderen ook helpen om zichzelf beter te ‘marketen’ en zich van hun beste kant te laten zien.

 Innerlijke strijd als 3 je basistype is: authenticiteit versus imago

Wat was het fijn om niet te piekeren over wat anderen zullen denken. Eigenlijk hoef je nooit een keuze te maken in functie van wat de anderen zullen denken maar in functie van de inhoud.

Type 3 streeft ernaar om in alle doelstellingen te slagen en zichtbare resultaten te boeken. Belangrijk voor hem is dat de resultaten anderen bevallen en goed lijken. Hij zoekt erkenning door middel van wat hij doet en presteert.

Ik identificeer mezelf met mijn prestaties. Iets realiseren is heel waardevol. Ik ben trots op het verkoopsnetwerk dat ik heb opgebouwd omdat het effectief is, beantwoordt aan de verwachtingen en werk geeft aan mensen.

Succes op zich, alleen in een hoekje, betekent niets. Het is de combinatie van het succes en de PR rond het succes, het laten weten aan de personen die het moeten weten, wat belangrijk is.

Imago is heel belangrijk voor een Type 3 met het oog op het bereiken van zijn doelstellingen. Hij heeft een vermogen ontwikkeld om zich aan te passen in functie van wat de ander verwacht. Hij identificeert zich gemakkelijk met de rol die van hem verwacht wordt en kan even gemakkelijk uit die rol stappen om een andere rol aan te nemen. Hij cijfert met andere woorden zijn eigenheid weg om te zijn voor jou wat jij verwacht. Dit zijn de kameleons van het Enneagram. Om te slagen is hij bereid zijn publiek te imponeren en volop in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Ik pas me aan aan degene die voor me staat. Ik observeer en vorm me een idee door enkele vragen te stellen zodat ik referentiepunten heb. Daarna ga ik als vanzelf hun gedrag nabootsen.

Ik heb 5 verschillende bazen gehad en elke keer heb ik me aangepast. Mijn eigen ‘ik’ verdwijnt als het ware en ik verloochen mezelf al eens. Het is precies dat wat ik moet leren: ophouden met anderen te plezieren.

In de loop van zijn evolutie kan een Type 3 sterk geconfronteerd worden met de vraag omtrent zijn identiteit: « Wie ben ik echt ? », « Wie zit er achter het masker ? », ….

Wanneer men zich altijd voor anderen verbergt, kan men tenslotte zichzelf niet meer terugvinden. Materlinck.

Ik ben een levende paradox : diep gelovig maar niet even overtuigd van mijn gedachten als ik het zou moeten zijn; houdend van de waarheid maar dikwijls zwichtend voor een leugen. Ik haat het egoïsme maar zie het elke ochtend in de spiegel. Bill Clinton

Naarmate de Presteerder zich begint te realiseren dat zijn leven gebouwd is op valse fundamenten, dat prestaties op zich niet gelukkig maken, komt er een keerpunt. Dit kan leiden tot een grotere authenticiteit waardoor een Type Drie zichzelf terug herinnert en weet wat hij zelf wil, wat hem zelf echt gelukkig maakt.

Ik probeer mezelf te zijn, zoals ik het voel. Tot op heden heb ik me niet veel vragen gesteld. Ik word stilaan veertig. Ik wil graag een andere betekenis aan mijn leven geven. Ik stel me vragen over wat ik diep vanbinnen echt wil. Daarvoor moet ik eerst mijn ware ik kennen. Authenticiteit is belangrijk.

Pas als je de allereenvoudigste ervaringen weet te waarderen, ontdek je hoe je echt goed te voelen. We hebben het er niet over wat voor lekker gevoel het geeft om een miljoen te verdienen of eindelijk af te studeren of een nieuw huis te kopen – we hebben het over de diepe blijdschap over het simpele feit dat je leeft. Chogyam Trungpa.