3 instincten

Home / Enneagram / 3 instincten

Binnen het Enneagram spreken we over drie instincten of drie overlevingsstrategieën:

Deze instincten zijn onze meest primaire drijfveren en vaak onbewust. Zij beïnvloeden onze manier van beslissingen nemen, waar onze aandacht naartoe gaat, wat ons bezighoudt, enzovoort. Het instinct is alles doordringend en bepaalt op een zeer krachtige manier onze waarden en de manier waarop we omgaan met anderen. Het instinct zal immers sterker succes in relaties bepalen dan het type. Als je hetzelfde dominant instinct hebt als partners, deel je immers bepaalde waarden en normen waardoor het makkelijker is om een relatie op te starten.

Het dominant instinct zou je kunnen omschrijven als het domein waarin je automatische piloot meest verschijnt. Als ons type verschijnt, is dit uitgelokt door ons dominant instinct.

Iedereen heeft alle drie de instincten maar eentje zal dominant zijn. De combinatie van drie instincten met de negen basistypes geeft 27 subtypes.

De doelstelling is om een evenwicht te creëren tussen deze drie instincten.

Over de instincten is er weinig betrouwbare informatie te vinden in de literatuur en dit aspect van het Enneagram is lang wat stiefmoederlijk behandeld. De laatste jaren groeit het besef echter meer en meer dat de instincten misschien wel belangrijker zijn dan de types. Katherine Fauvre heeft hier veel toe bijgedragen. Zij heeft het meeste onderzoek gedaan naar dit domein.

Ontdek welk jouw dominant instinct is tijdens onze tweedaagse training ‘De rijkdom van de 3 instincten‘.