Koppelcoaching

Home / Coaching oud / Koppelcoaching

In koppelcoaching leggen we de link tussen twee heel krachtige modellen: systeemdenken en Enneagram.

Systeemdenken legt de patronen bloot tussen koppels. A stelt een gedrag waarop B reageert. A ziet het gedrag van B vaak als de start van het patroon waarin ze terecht komen. Dus elk van de partners denkt dat zij reageren op het gedrag van de andere partner terwijl het in realiteit een lus is die elkaar versterkt. Er is een gedragspatroon ontstaan tussen beide. Ze dragen er beide toe bij dus niemand draagt alleen de schuld. Daarmee verdwijnt de schuldvraag. Het Enneagram toont dan weer vanuit welke goede intentie elk type reageert of welke allergie onbewust uitgelokt wordt. Op deze manier krijgt het koppel veel meer inzicht in de onderlinge patronen zonder elkaar te verwijten.

Een paar voorbeelden:

– een type Twee zoekt toenadering en probeert connectie te maken door vragen te stellen. Voor een type 5 kan dit de basisangst uitlokken dat de Twee binnendringt in zijn wereld. Dus de Vijf zal afstand nemen. De Vijf lokt de Twee zijn patroon evenzeer uit door afstandelijk te handelen, zijn tijd alleen te nemen. De Twee neemt dit op als een afwijzing waarop die denkt: ik moet de liefde verdienen, ik krijg ze nu niet dus ik doe nog niet genoeg. Ik moet nog meer moeite doen. Daarop gaat die nog beter haar best doen om nabijheid te creëren, wat het patroon versterkt. De Vijf gaat nog verder weglopen, wat het patroon ook versterkt. Niet echt een constructief patroon…

– een type Eén wil het goede voorbeeld geven en anderen tonen hoe ze zaken best aanpakken. Type Zeven wil daarentegen vrijheid en is zeer gevoelig voor kritiek. Dus wanneer de Eén met de beste bedoeling zegt hoe de Zeven beter dingen zou aanpakken, met meer structuur, komt de rebelse kant naar boven van de Zeven en zal die het net niet doen. Zijn vrijheid wordt immers beperkt. De Eén zal het dus zelf moeten doen en draagt meer en meer verantwoordelijkheid. Zo komen ze in een spiraal terecht waarbij de Eén de ‘ouder’ wordt in het koppel en de Zeven het ‘kind’ terwijl een gezonde relatie een relatie tussen twee volwassenen veronderstelt.

– een type Drie heeft een heel hoog tempo en wil dat zaken vooruitgaan als meest efficiënte type. Type Negen daarentegen heeft zijn eigen tempo en heeft er een hekel aan om opgejaagd te worden. Dan komt hun ingebouwd automatisch remsysteem in gang en gaan ze met de hakken in het zand. Dan zit deze Negen recht op de allergie van de Drie want die haat traagheid. Dus de Drie wil de boel versnellen en de Negen vertragen. Dit is geen constructief patroon tussen hen.

Het besef van de drijfveren en diepere behoefte maakt dat partners de goede intentie inzien van gedrag dat hen stoort. Misverstanden worden opgehelderd en door het aanleren van de manier van communiceren, feedback geven – ontvangen en van conflict hanteren van de partner, ontdekt het koppel een ware handleiding voor elkaar.

Naast de patronen die ontstaan tussen de types is het zeker even belangrijk om te kijken naar de instincten. Deze voorspellen immers nog meer het succes voor een relatie. Elk instinct is een soort liefdestaal en je verwacht dus andere zaken van elkaar. Zo is het voor een zelfbehoudend instinct genoeg als beide partners thuis zijn en hun taken vervullen in het huishouden. Samen een boek lezen of wat tv kijken met een hapje en drankje maken de avond perfect. Een seksueel instinct vindt dit echter saai en wil connectie maken door te bevragen hoe de partner de dag beleefd heeft of door de televisie te stoppen en te gaan bespreken hoe de film de partner raakt en wat dit over hen zegt. Een sociaal instinct wil dan weer liever de vrijheid krijgen om zijn netwerk te onderhouden en af te spreken met de kameraden. Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe het zich kan uiten natuurlijk om een idee te geven. Belangrijkste is dat de drie instincten echt wel hun eigen verwachtingen hebben van een relatie en deze begrijpen en bespreken is uiterst belangrijk om elkaar te verstaan.

In koppelcaching draait alles rond het leren omgaan met verschillen. Deze niet zien als een bedreiging of persoonlijke aanval maar als een verrijking in de relatie, een ontwikkelingskans. Want wat ons het meeste stoort aan onze partner, vertelt ons wat we zelf nog te leren hebben. Het leuke aan deze modellen is dat we problemen niet gaan uitvergroten en gaan klagen en zagen maar gaan werken aan een oplossing vanuit de persoonlijkheid van de individuen.

Voorkennis van het Enneagram of het volgen van opleidingen is niet noodzakelijk om een koppelcoaching te starten. Het enige wat je nodig hebt is een milde, open blik om naar de onderlinge patronen te kijken. Onze ervaring leert dat twee à drie sessies van 2 uur al heel veel begrip en inzichten geeft voor het koppel.

Echte liefde is elkaars handleiding willen lezen in plaats van de jouwe onbewust te projecteren op de ander.

Enkele referenties: 

Ons eerste jaar samen was een voortdurende strijd waarbij ik ervan uitging dat iedereen zoals ik was en het daarmee duidelijk was dat mijn partner opzettelijk moeilijk deed. Het Enneagram heeft in die zin onze relatie gered. Mijn ogen gingen open en ik kreeg zicht op verschillende typen van mensen met elk hun noden en wensen, die even belangrijk zijn als de mijne, maar anders. Daarmee gepaard ervoer ik ook meer liefde, acceptatie voor anderen en zeker voor hen die ik voorheen niet begreep. Ik ben nog niet op het eindpunt gekomen en blijf meer ontdekken over de verschillende types. Na 7 jaar is onze relatie veel sterker en is mijn partner ook fan, ondanks het feit dat hij als rationele ingenieur aanvankelijk sceptisch stond tegenover het Enneagram.
L. Curtis en G. Buys
 
 
We zijn niet alleen als persoon, maar ook als koppel beter en sterker geworden door het Enneagram. We weten nu hoe we elkaars persoonlijkheden kunnen aanvullen en het beste uit de relatie kunnen halen. maar nog belangrijker: we weten wat onze zwakke punten zijn en begrijpen welke de valkuilen zijn waar we in trappen. En alleen al door dat te weten, kunnen we elkaar nu echt accepteren en appreciëren. Eindelijk wet ik dat ik het mijn partner niet kwalijk mag nemen dat hij zo luid is s’ochtends en hij weet dat ik af en toe moet horen dat ik echt iets heel goeds gedaan heb.
N. Raven en J. Schrauwen
 
Praktisch
Sessies gaan door in de Enneagramschool in Aartselaar en duren ongeveer 2 uur. Mail naar Sandra@enneagramschool.be voor verdere vragen.