Individuele Coaching

Home / Coaching oud / Individuele Coaching
De kracht van het model voor individuen

‘Wees de verandering die je wil zien gebeuren in de wereld’

Dit citaat van Mahatma Gandhi is een goede weerspiegeling van onze filosofie over hoe te groeien met het Enneagram. Alle groei begint immers bij jezelf. Het Enneagram toont ons welke van de negen stukken in onszelf we wat te veel gebruiken en welke veel minder of zelfs helemaal niet. Deze ‘verstoten’ stukken liggen gevoelig. Als anderen gedrag vertonen van deze verstoten stukken, zal dit onze automatische piloot uitlokken. De doelstelling is dan ook ‘totale neutraliteit’: een bewust evenwicht vinden tussen deze negen stukken zodat je niet uitgelokt wordt door het gedrag van anderen.

Een belangrijke vereiste om alle negen stukken in jezelf toe te laten is mildheid tegenover al deze stukken. Een bijzondere meerwaarde van het Enneagram is net dat het de positieve intenties belicht van elk gedrag. Dit maakt het veel makkelijker om zaken niet langer persoonlijk te nemen en op een constructievere manier met anderen om te gaan.

Deze mildheid is niet enkel cruciaal ten opzichte van derden. Zelfaanvaarding is een essentieel element in persoonlijke groei. Door je eigen talenten te zien, deze te omarmen en ook de goede intenties te zien achter je eigen gedrag dat je misschien wel eens veroordeelt, kan je jezelf meer en meer aanvaarden en groeit je gevoel van vrijheid.

Het model is voor ons absoluut geen ‘uitvlucht’ voor je gedrag. Het is helemaal niet de bedoeling om je te verstoppen achter je type (Ik doe dat omdat ik dat type ben, ik ben nu eenmaal zo.) Het doorzien van je automatische piloot geeft je net meer verantwoordelijkheid en keuze om je gedrag bij te sturen om zo te groeien tot de beste versie van jezelf en volop van het leven te genieten.

Bij coaching denken sommigen nog te vaak aan ‘problemen’. Niet is minder waar in onze opinie. Individuele coaching vergt moed om de eigen patronen te onderzoeken. We begeleiden jou om op een milde en eerlijke manier naar je eigen gedragspatronen te kijken. Deze bewustwording geeft jou de keuze om dit patroon te behouden, versterken of veranderen.

Praktisch

Elk individueel begeleidingstraject start met een kennismakingsgesprek waarbij praktische afspraken gemaakt worden en de doelstelling vastgelegd wordt.

In het kader van de doelstelling gaan we samen in de de coachsessies telkens vanuit inzicht met mildheid voor jezelf en anderen je bewustzijn vergroten zodat je zelf een bewuste keuze kan maken. Dat is de kern van een coachtraject.

De troef van een individueel coachproces is dat wij ons als coach volledig op jou als individu kunnen afstemmen. In een training met verschillende types, is dit onmogelijk. Het proces dat we aanbieden is dus telkens op maat. Dit wil ook zeggen dat de duur en frequentie van de sessies allemaal bespreekbaar is.

Het Enneagram is de rode draad in elk traject om de patronen te onderzoeken. Het is geen coachtechniek, vandaar dat we verschillende coachtechnieken gebruiken om transformatie te creëren. Welke techniek, is dan weer afhankelijk van je type, voorkeur en doelstelling.

 Referenties

“Ondanks het feit dat ik wel wist dat de mensen in mijn omgeving (werk, thuis, vrienden …) vaak heel anders reageren op situaties dan ik dat zelf zou doen, begreep ik nooit echt waarom dat zo was, laat staan dat ik er altijd gepast op kon inspelen.  Na de ‘ontdekking’ van het Enneagram is er wat dat betreft een volledig nieuwe wereld voor mij opengegaan, en lijkt de hele puzzel van het menselijke gedrag en onderlinge interactie plots op een verrassend logische manier in elkaar te passen.  Ook het verkregen inzicht in je eigen gedragingen en gevoelens geeft een serieuze meerwaarde aan je levens-’beleving’ en lijkt me bovendien essentieel wanneer je op zoek bent naar je persoonlijke kwaliteiten, zwakheden en vandaaruit naar je eigen ‘groei’-mogelijkheden.” Guy Pauwels, General Services, Alcatel-Lucent Bell NV

De ontdekking van het Enneagram was een openbaring. De identificatie met een type geeft me een geruststellend gevoel. Ik heb mijn valkuilen en allergieën beter leren kaderen. Ze zijn vanzelfsprekend voor mij, maar besef dat dit niet steeds voor anderen zo is. Ik voel me meer zelfzeker. Ik behoor tot een groep van mensen (de Vijven) en voel me minder een éénling. Bij het omgaan met mensen ben ik me bewuster over de manier van communiceren, vooral de niet verbale communicatie. Communicatie is steeds een manier van beïnvloeden die aangepast moet zijn per type. Ik ga minder uit van mijn eigen gelijk / trivialiteit, maar probeer te achterhalen wat de ander wilt. Een ander inzicht is dat ‘begrip tonen’ niet hetzelfde is als het ‘eens zijn’. Ik heb geleerd om me op een positieve proactieve wijze te profileren.” Luc De Godt, Asset Manager, Mercator Verzekeringen nv

“Ik kwam in contact met Marianne in het kader van outplacement-sessies. Tijdens het onderdeel “zelf-analyse” van deze sessies kon Marianne, door haar enthousiasme hierover, mijn interesse wekken voor een uitbreiding van deze “zelf-analyse” in de vorm van Individuele Enneagram Coaching. De resultaten van deze Enneagram-sessies overtreffen duidelijk hetgeen ik ervan verwachtte. Naast het verlagen van het stress-niveau (zone van hoger comfort) en een algemeen beter gevoel en waarneming konden de antidepressiva, waarvan ik sinds een depressie afhankelijk was, in overleg met mijn psychiater, volledig afgebouwd worden. Het is een zeer positieve ervaring. Dit dankzij Marianne. Zij is niet enkel in staat om mensen te enthousiasmeren voor haar expertise-domein doch geeft eveneens een uitstekende begeleiding om het Enneagram-paradigma werkzaam te maken. Ik kan deze coaching-sessies en seminaries met Marianne van harte aanbevelen.” J. Neven

“Gecoacht worden door Sandra betekent voor mij doelgerichte zelfontwikkeling onder deskundige begeleiding gebaseerd op enerzijds een evenwichtige mix van een breed psychologisch inzicht en een ruime professionele en persoonlijke ervaring, anderzijds op een wederzijds en volledig vertrouwen. Het was intensief teamwerk hoewel het ook snel duidelijk werd dat het resultaat sterk zou afhangen van mijn bereidheid om coaching te aanvaarden. Mijn beslissing om “de grote sprong in het duister” te wagen door me open te stellen voor coaching daarbij volledig vertrouwend Sandra’s professionalisme, is 1 van de beste die ik ooit gemaakt heb.
Sandra’s coaching heeft me snel grote stappen voorwaarts doen zetten in mijn eigen ontwikkeling, op professioneel zowel als op persoonlijk vlak. Nu pluk ik daar de vruchten van. Ik zal geen minuut aarzelen in de toekomst opnieuw op haar beroep te doen waar en wanneer nodig en kan het iedereen sterk aanraden. Welk geschenk kan je beter krijgen of jezelf geven dan de mogelijkheid om jezelf beter te leren kennen en te ontwikkelen?” F. Otten

“Als je nu werkelijk een verandering, een inzicht wilt schenken aan je werknemers, je partner, je gezin, maar vooral aan jezelf: neem je bijeen, schrijf je in en binnen zeer korte tijd evolueer je naar die sfeer, samen met je omgeving, waar datgene gebeurt wat tot nog toe niet mogelijk bleek.” Peter Paulissen, praktijkvoering accupuntuur en bedrijfsvoerder