Coaching

Home / Coaching

We bieden drie soorten coachingtrajecten aan. Indien u op voorhand voor een langlopend traject kiest, kan u beroep doen op KMO portefeuille als zelfstandige. Voor particulieren voorzien we een korting in dit geval.

‘Wees de verandering die je wil zien gebeuren in de wereld’. Dit citaat van Mahatma Gandhi is een goede weerspiegeling van onze filosofie over hoe te groeien met het Enneagram. Alle groei begint immers bij jezelf. Het Enneagram toont ons welke van de negen stukken in onszelf we wat te veel gebruiken en welke veel minder of zelfs helemaal niet. Deze ‘verstoten’ stukken liggen gevoelig. Als anderen gedrag vertonen van deze verstoten stukken, zal dit onze automatische piloot uitlokken. De ultieme doelstelling is dan ook ‘totale neutraliteit’: een bewust evenwicht vinden tussen deze negen stukken zodat je niet uitgelokt wordt door het gedrag van anderen.

Een belangrijke vereiste om alle negen stukken in jezelf toe te laten is mildheid tegenover al deze stukken. Een bijzondere meerwaarde van het Enneagram is net dat het de positieve intenties belicht van elk gedrag. Dit maakt het veel makkelijker om zaken niet langer persoonlijk te nemen en op een constructievere manier met anderen om te gaan.

Deze mildheid is niet enkel cruciaal ten opzichte van derden. Zelfaanvaarding is een essentieel element in persoonlijke groei. Door je eigen talenten te zien, deze te omarmen en ook de goede intenties te zien achter je eigen gedrag dat je misschien wel eens veroordeelt, kan je jezelf meer en meer aanvaarden en groeit je gevoel van vrijheid.

Het model is voor ons absoluut geen ‘uitvlucht’ voor je gedrag. Het is helemaal niet de bedoeling om je te verstoppen achter je type (Ik doe dat omdat ik dat type ben, ik ben nu eenmaal zo.) Het doorzien van je automatische piloot geeft je net meer verantwoordelijkheid en keuze om je gedrag bij te sturen om zo te groeien tot de beste versie van jezelf en volop van het leven te genieten.

Bij coaching denken sommigen nog te vaak aan ‘problemen’. Niet is minder waar in onze opinie. Individuele coaching vergt moed om de eigen patronen te onderzoeken. We begeleiden jou om op een milde en eerlijke manier naar je eigen gedragspatronen te kijken. Deze bewustwording geeft jou de keuze om dit patroon te behouden, versterken of veranderen.

Praktisch

Elk individueel begeleidingstraject start met een kennismakingsgesprek waarbij praktische afspraken gemaakt worden en de doelstelling vastgelegd wordt.

In het kader van de doelstelling gaan we samen in de de coachsessies telkens vanuit inzicht met mildheid voor jezelf en anderen je bewustzijn vergroten zodat je zelf een bewuste keuze kan maken. Dat is de kern van een coachtraject.

De troef van een individueel coachproces is dat wij ons als coach volledig op jou als individu kunnen afstemmen. In een training met verschillende types, is dit onmogelijk. Het proces dat we aanbieden is dus telkens op maat. Dit wil ook zeggen dat de duur en frequentie van de sessies allemaal bespreekbaar is.

Het Enneagram is de rode draad in elk traject om de patronen te onderzoeken. Het is geen coachtechniek, vandaar dat we verschillende coachtechnieken gebruiken om transformatie te creëren. Welke techniek, is dan weer afhankelijk van je type, voorkeur en doelstelling.

In koppelcoaching leggen we de link tussen twee heel krachtige modellen: systeemdenken en Enneagram.

Systeemdenken legt de patronen bloot tussen koppels. A stelt een gedrag waarop B reageert. A ziet het gedrag van B vaak als de start van het patroon waarin ze terecht komen. Dus elk van de partners denkt dat zij reageren op het gedrag van de andere partner terwijl het in realiteit een lus is die elkaar versterkt. Er is een gedragspatroon ontstaan tussen beide. Ze dragen er beide toe bij dus niemand draagt alleen de schuld. Daarmee verdwijnt de schuldvraag. Het Enneagram toont dan weer vanuit welke goede intentie elk type reageert of welke allergie onbewust uitgelokt wordt. Op deze manier krijgt het koppel veel meer inzicht in de onderlinge patronen zonder elkaar te verwijten.

Een paar voorbeelden:

– een type Twee zoekt toenadering en probeert connectie te maken door vragen te stellen. Voor een type 5 kan dit de basisangst uitlokken dat de Twee binnendringt in zijn wereld. Dus de Vijf zal afstand nemen. De Vijf lokt de Twee zijn patroon evenzeer uit door afstandelijk te handelen, zijn tijd alleen te nemen. De Twee neemt dit op als een afwijzing waarop die denkt: ik moet de liefde verdienen, ik krijg ze nu niet dus ik doe nog niet genoeg. Ik moet nog meer moeite doen. Daarop gaat die nog beter haar best doen om nabijheid te creëren, wat het patroon versterkt. De Vijf gaat nog verder weglopen, wat het patroon ook versterkt. Niet echt een constructief patroon…

– een type Eén wil het goede voorbeeld geven en anderen tonen hoe ze zaken best aanpakken. Type Zeven wil daarentegen vrijheid en is zeer gevoelig voor kritiek. Dus wanneer de Eén met de beste bedoeling zegt hoe de Zeven beter dingen zou aanpakken, met meer structuur, komt de rebelse kant naar boven van de Zeven en zal die het net niet doen. Zijn vrijheid wordt immers beperkt. De Eén zal het dus zelf moeten doen en draagt meer en meer verantwoordelijkheid. Zo komen ze in een spiraal terecht waarbij de Eén de ‘ouder’ wordt in het koppel en de Zeven het ‘kind’ terwijl een gezonde relatie een relatie tussen twee volwassenen veronderstelt.

– een type Drie heeft een heel hoog tempo en wil dat zaken vooruitgaan als meest efficiënte type. Type Negen daarentegen heeft zijn eigen tempo en heeft er een hekel aan om opgejaagd te worden. Dan komt hun ingebouwd automatisch remsysteem in gang en gaan ze met de hakken in het zand. Dan zit deze Negen recht op de allergie van de Drie want die haat traagheid. Dus de Drie wil de boel versnellen en de Negen vertragen. Dit is geen constructief patroon tussen hen.

Het besef van de drijfveren en diepere behoefte maakt dat partners de goede intentie inzien van gedrag dat hen stoort. Misverstanden worden opgehelderd en door het aanleren van de manier van communiceren, feedback geven – ontvangen en van conflict hanteren van de partner, ontdekt het koppel een ware handleiding voor elkaar.

Naast de patronen die ontstaan tussen de types is het zeker even belangrijk om te kijken naar de instincten. Deze voorspellen immers nog meer het succes voor een relatie. Elk instinct is een soort liefdestaal en je verwacht dus andere zaken van elkaar. Zo is het voor een zelfbehoudend instinct genoeg als beide partners thuis zijn en hun taken vervullen in het huishouden. Samen een boek lezen of wat tv kijken met een hapje en drankje maken de avond perfect. Een seksueel instinct vindt dit echter saai en wil connectie maken door te bevragen hoe de partner de dag beleefd heeft of door de televisie te stoppen en te gaan bespreken hoe de film de partner raakt en wat dit over hen zegt. Een sociaal instinct wil dan weer liever de vrijheid krijgen om zijn netwerk te onderhouden en af te spreken met de kameraden. Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe het zich kan uiten natuurlijk om een idee te geven. Belangrijkste is dat de drie instincten echt wel hun eigen verwachtingen hebben van een relatie en deze begrijpen en bespreken is uiterst belangrijk om elkaar te verstaan.

In koppelcaching draait alles rond het leren omgaan met verschillen. Deze niet zien als een bedreiging of persoonlijke aanval maar als een verrijking in de relatie, een ontwikkelingskans. Want wat ons het meeste stoort aan onze partner, vertelt ons wat we zelf nog te leren hebben. Het leuke aan deze modellen is dat we problemen niet gaan uitvergroten en gaan klagen en zagen maar gaan werken aan een oplossing vanuit de persoonlijkheid van de individuen.

Voorkennis van het Enneagram of het volgen van opleidingen is niet noodzakelijk om een koppelcoaching te starten. Het enige wat je nodig hebt is een milde, open blik om naar de onderlinge patronen te kijken. Onze ervaring leert dat twee à drie sessies van 2 uur al heel veel begrip en inzichten geeft voor het koppel.

Echte liefde is elkaars handleiding willen lezen in plaats van de jouwe onbewust te projecteren op de ander.

Het ontdekken van je basistype, dominant instinct en tritype is een ontdekkingstocht op zich. Het kan nooit een doel op zicht zijn. Het kennen van deze aspecten, geeft je meer inzicht in je gedragspatronen en daardoor ook meer bewustzijn om de juiste keuze te maken. Het observeren van de negen types en de drie instincten is een zeer waardevol proces op zich. Om dit proces zo grondig mogelijk te ervaren, is het belangrijk om je te laten begeleiden door een Enneagramcoach of trainer die een degelijke opleiding heeft gehad van het Enneagram in al zijn aspecten.

Op internet zijn meerdere online vragenlijsten te vinden, waarvan sommige zelfs gratis zijn. Weet dat deze de nodige verwarring kunnen creëren en zelden betrouwbaar zijn, hoewel ze vaak zelf claimen dat ze psychologisch gevalideerd zijn. Een eerste probleem met vragenlijsten is dat we denken onszelf te kennen maar onderzoek bewijst dat we onszelf maar voor ongeveer 5% kennen. Zelfinzicht komt niet vanzelf met de jaren. Het kan even goed zijn dat je al langer tegen dezelfde patronen aanloopt en meer en meer ervan overtuigd bent dat alle anderen het probleem zijn. We lopen ook aan tegen de beperking dat mensen vaak invullen wat ze willen zijn in plaats van wat de realiteit is. Onder andere deze factoren maken al dat geen enkele vragenlijst 100% betrouwbaar is. Er zit een marge die verloren gaat door gebrek aan zelfkennis en eerlijk zelfbeeld. Dan komt nog dat vragenlijsten geen rekening houden met oa instinct, tritype. En dan moet je ook nog rekening houden met het feit dat o.a. type Zes heel moeilijk te vatten is in een vragenlijst.

De enige traditionele vragenlijst die we kennen die een gedegen psychologische validiteit heeft doorstaan (dit is een factoranalyse door een onafhankelijke universiteit) is de HPEI (zie hieronder). Aan deze vragenlijst is 10 jaar gewerkt voordat hij op punt stond. Toch kiezen de makers ervoor om deze niet zomaar te verkopen op internet. Deze kan alleen afgenomen worden door een gecertificeerd trainer of coach en gaat altijd gepaard met minimum een uur type interview.

Naast de beperkingen van de persoon die de vragenlijst invult en de slechte wetenschappelijk validatie in de Enneagramwereld, is er nog bedenking. Het Enneagram is nooit gemaakt om nummertjes te kleven en anderen te gaan typeren. Het is gemaakt om je een kader te geven om jezelf te observeren. Je kan starten met een type maar naarmate je jezelf meer observeert, is het de bedoeling om bij te sturen. Zo kan je eerst je type ontdekken, dan je instinct. Dan zie je misschien dat je type toch niet klopt omdat je nu een breder kader hebt. Dan ontdek je tritype en verander je misschien weer. Het is een proces dat tijd vergt. Als we anderen (of onszelf) te snel gaan typeren, ontnemen we hen dat proces en gaan we vaak onbewust kenmerken van dat type op die mensen projecteren waardoor we hen onrecht aandoen. 

Halin-Prémont Enneagram Indicator

Deze gevalideerde vragenlijst is ontwikkeld door Philippe Halin en Jacques Prémont en geeft inzicht in je basistype en dominant instinct.  Deze online vragenlijst is enkel af te nemen mits begeleiding van een gecertificeerde HPEI trainer of coach.

Om meer te weten te komen over de wetenschappelijke basis van deze vragenlijst, klikt u hier.

Enneakaarten

Deze zijn ontwikkeld door Katherine en David Fauvre. Via deze kaarten kan je je basistype, je dominant instinct en tritype bepalen. Indien u deze wil ervaren, kan je een afspraak maken met een gecertificeerde Enneagram Professional.