Certificatie Enneagram Professional

Home / Opleidingen oud / Opleidingen voor professionals / Certificatie Enneagram Professional

Data

Het totaal bestaat uit 10 dagen verspreid over 4 blokken + 1 dag examendag

De training van 2019 IS VOLZET

Data voor 2020 volgen zo snel mogelijk. Laat ons alvast weten indien je interesse hebt.

De prijs omvat:

  • intensieve begeleiding doordat we in kleine groep werken
  • 5 overnachtingen in een single kamer
  • drie maaltijden per dag
  • koffiepauzes
  • syllabus

Waarom certificeren?

Een wetenschappelijke validatie, van welke persoonlijkheidstool dan ook, garandeert niet dat het resultaat van de vragenlijst elke keer het echte type van de betrokken persoon geeft. Uiteindelijk is het de persoon zelf die zijn Type vaststelt en bevestigt. De ogenschijnlijke eenvoud van het Enneagram is bedrieglijk. We spreken immers over 9 manieren om de aandacht te focussen en 9 verdedigingsmechanismen die niet zo gemakkelijk te identificeren zijn. Voeg daar nog eens de drie instincten en tritype aan toe en je krijgt een heel complex model.

Het Enneagram is daarom net een enorm krachtige tool die de nodige voorzichtigheid vraagt in het gebruik ervan. Het bepalen van het Type van derden is geen sinécure en vraagt een degelijke opleiding en vooral veel oefening.

Een hulpmiddel zoals de HPEI of de Enneakaarten helpen in dit proces doordat ze inzicht geven in de meest waarschijnlijke typen waartussen een persoon mogelijk nog zal twijfelen.

Wat levert het traject u op?

Het certificatieproces binnen de Enneagramschool bestaat uit een tiendaagse opleiding die een goede basis geeft om aan de slag te gaan met het Enneagram.  Na deze certificatie heeft u de kennis in pacht om ervaring op te doen om mensen te ondersteunen bij het ontdekken van hun basistype.

Voorwaarde voor deelname:

De 4 basisopleidingen moeten voor de start van de certificatie doorlopen zijn. Gezien de complexiteit van het model is het een vereiste om eerst je eigen persoonlijk werk te doen. We kijken immers allemaal vanuit een sterk gekleurde bril naar de realiteit. Anderen typeren is geen sinecure en vereist en zo neutraal mogelijk houding. Bovendien ga je nooit anderen kunnen typeren als je je eigen type, instinct en tritype nog niet helder ziet.

De certificatie opleiding bestaat uit:

  • basistechnieken en vaardigheden bij het typeren (micro-expresssies, gezichtskenmerken, non-verbaal gedrag, bevragen van de basisangsten, type-interview…)
  • aanleren en inoefenen van een typeringsgesprek
  • tools: werken met Enneakaarten, interpretatie van Enneastijl vragenlijst en de Halin-Prémont Enneagram Indicator (HPEI)
  • verdieping in de 27 subtypes en 27 Tritypes om mistypering te voorkomen

Deze residentiële opleiding bestaat uit 3 blokken van twee à drie dagen en één examendag wat een totaal van tien dagen geeft.

Begeleider: Marianne Requilé.

Waar?

De certificatietraining is residentieel en vindt plaats in de luxe B&B Hoeve Roosbeek te Zepperen, www.hoeveroosbeek.be.