Inzicht in interacties

Home / Opleidingen / Basisopleidingen / Inzicht in interacties

 

Ondertussen heb je je basistype en je dominant instinct ontdekt. Het ((h)er)kennen van je basistype en instinct geeft je interne observator de ruimte om te observeren en te verwerken wat je hebt geleerd over jezelf. Het is als het ware een bewustwordingsproces van de bril waarmee je dagelijks naar de wereld kijkt.

Wat komt aan bod in de training?

In deze verdieping is de doelstelling om de verschillen tussen de typen en instincten niet als een bedreiging maar eerder als een verrijking te zien. Op deze manier kan je milder kijken naar alle typen wat dan weer meer ruimte in jezelf creëert om deze stukken in jezelf te integreren. Dan pas realiseer je echte groei en zet je stappen naar de beste versie van jezelf.

  • Hoe communiceren we effectiever met de andere types in ons privé-leven en op het werk?
  • Hoe komen de conflictstijlen tot uiting en hoe kunnen we constructiever omgaan met conflicten?
  • Hoe speelt de gehechtheidsstijl een rol in onze relaties? Ben jij gehecht, gefrustreerd of afwijzend als stijl?
  • Hoe beïnvloedt je schaduw je relaties? Wat mag jij niet zijn van jezelf en welke impact heeft dat op je interacties?

Dit zijn vragen die aan bod komen in de training ‘Inzicht in interacties’ van het  Enneagram.

Deze training is toegankelijk voor iedereen die de training ‘Ontdek de 9 ontwikkelingspaden‘ en ‘Begrijp me dan toch’ heeft gevolgd.

Programma:
  • Onthaal vanaf 9u met koffie en thee
  • Start om 9u30 en einde voorzien om 17u30
  • Tijdens de middag wordt er een lunch voorzien