Wie

Home / Wie

 

De Enneagramschool is opgericht op initiatief van Sandra De Clercq en Marianne Requilé.

De voornaamste doelstelling van de Enneagramschool is het bewaken van de professionaliteit van het Enneagram. Het model wordt nog te vaak onderschat of zelfs gezien als een typering waar je mensen in één van de negen hokjes steekt. Wij hebben door het volgen van vele trainingen wereldwijd en het dagelijks werken met het model ontdekt dat het Enneagram een enorm gelaagd model is waarbij ruimte is voor de unieke individualiteit van elke persoon. De essentie van het model is dat het negen ontwikkelingspaden zijn die ons terug ‘heel’ maken: integratie van alle stukken in onszelf.

Hoe zullen we dit doen?

  • Particulieren begeleiden we doorheen een ontwikkelingstraject waarbij zij tot 7 dagen Enneagramopleiding kunnen volgen om zichzelf laag per laag te ontdekken en te ‘ont-wikkelen’
  • Coaches en trainers kunnen na dit traject een certificatietraject starten zodat ze een gedegen kennis hebben van het model en tevens beseffen hoe ze er best professioneel mee aan de slag kunnen. Zij krijgen dan ook toegang tot wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. We streven ernaar het ‘kwaliteitslabel’ te worden onder de Enneagramtrainers.
  • Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om nog meer lagen te ontdekken in het model. Ook op dit vlak zullen we ons steentje bijdragen. In het verleden werkten we al mee aan de validatie van de HPEI en HPSI.
  • Om jullie de kans te geven zoveel mogelijk Enneagramtrainers aan het werk zien, organiseren we workshops met vooraanstaande trainers in België. Voordien organiseerde Sandra De Clercq al trainingen in België met Andrea Isaacs, Russ Hudson, Katherine & David Fauvre. Deze trend zullen we in de Enneagramschool dus verder zetten. Onze eerste training is zelfs een heel unieke: twee iconen die voor het eerst samen training geven, Russ Hudson en Tom Condon.

 

 

Facebook