Toepassingsgebied

Home / Enneagram / Toepassingsgebied

Het bepalen van iemands type kan nooit een doel op zich zijn. Het is altijd een middel om het bewustzijn te verhogen, het functioneren te verbeteren, betere relaties te creëren enzovoort.

Het Enneagram kent ondertussen al veel verschillende toepassingsgebieden waaronder:

  • Leiding geven
  • Loopbaanbegeleiding
  • Individuele coaching
  • Teamcoaching
  • Communicatie
  • Conflicthantering
  • Omgaan met veranderingen
  • Onderhandelen

“Het Enneagram biedt me een andere manier van kijken naar mezelf en mijn eigen functioneren. Het geeft me tevens meer inzicht en voeling met hoe andere mensen in mekaar zitten, wat hen drijft, hoe ze communiceren, met conflicten omgaan,…In die zin biedt het een toegevoegde waarde voor organisaties, een plaats waar individuen samenkomen en dus ook samen dienen te functioneren. Het Enneagram biedt handvaten om in relatie met anderen rekening te houden met hoe andere mensen in mekaar zitten, wat ze belangrijk vinden, en hoe je dus ook meer aansluiting kan vinden. Het is een training waar ik zowel privé als professioneel iets aan gehad heb”.

Ilse Bellemans, Domeinverantwoordelijke Persoonlijke Groei Colruyt

 

 

Facebook