Tritype®

Home / Enneagram / Het model / Tritype®

Katherine en David Fauvre ontwikkelden de laatste jaren het ‘Tritype®’. Dit is een combinatie van drie types, één uit elk centrum. Je start altijd met je eigen basistype aangezien dat jouw favoriete verdedigingsmechanisme is. Daarnaast gebruik je nog minstens 2 andere verdedigingsmechanismen.  Zo kan je bijvoorbeeld als type 6 een tritype® 684 hebben. Dit wil zeggen dat je eerst je eigen 6-strategie toepast. Als die niet werkt, ga je over naar 8 en als die nog niet werkt, ga je naar 4.

Deze verfijning verklaart waarom sommige mensen toch een verwantschap voelen met een bepaald type, ondanks het feit dat het geen vleugel is of verbonden is door een lijn. Het verklaart ook waarom mensen zich soms foutief typeren. Het is dan meestal een type dat ook in hun Tritype® zit. De combinatie van de drie types geeft veel inzicht in je functioneren.

Tritype® is ontwikkeld door  David W. Fauvre, MA en Katherine Chernick Fauvre, Enneagram.net en wij hebben de toelating om hiermee te werken aangezien we nauw samenwerken en alle opleidingen gevolgd hebben bij hen.

Meer informatie over de manier om je tritype® te ontdekken vind je hier.

Facebook